فرم عضویت

فرم عضویت در انجمن پیام اوران سبز سمیرم لطفا این فرم را با دقت پر کنید

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

کدملی(*)
ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل(*)
ورودی نامعتبر

میزان تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر

شته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

شماره همراه شبکه های اجتماعی(*)
ورودی نامعتبر

نشانی محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

نوع عضویت خود را با توجه به زمینه علاقه ی خود مشخص کنید(*)
ورودی نامعتبر

عضویت عادی (این دسته از اعضا تنها در برنامه های پاکسازی فعالیت دارند ودر سایربرنامه هاتمایل به همکاری ندارند) عضویت فعال(این دسته از اعضا به صورت فعال در زمینه ی برنامه ریزی،فکری و مشورتی و یا در زمینه های علمی و اجرایی مشارکت دارند)

دوستان توجه کنند برای ارسال عکس وشناسنامه و کارت ملی می توانند با گوشی عکس بگیرند و ارسال کنند فقط با کیفیت خوب

ارسال عکس3*4(*)
ورودی نامعتبر

لطفا عکس را با کیفیت خوب بارگذاری کنید

ارسال اسکن کارت ملی(*)
ورودی نامعتبر

اسکن شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر