preview

بازدید مجازی از مسجد خانعلی سمیرم

برای بازدید مجازی از مسجد خانعلی سمیرم اینجا کلیک کنید

 

مسجد خانعلی یکی از آثار تاریخی سمیرم بوده که متعلق به دوران قاجار هستند. یکی از شگفتی‌های مسجد خان این است که چشمه‌ای دائمی از میان می‌جوشد که مامنی برای مرغابی‌ها است.