preview

حیات جانوری شهرستان سمیرم

منطقه حفاظت شده ی دنا

منطقه ی حفاظت سده ی دنا با وسعتی معدل 93660هکتار در جنوب غربی کشور در سلسله جبال زاگرس و در موقعیت جغرافیایی 51درجه 9دقیقه تا 51درجه و 37دقیقه طول شرقی و 30درجه و25دقیقه تا 31درجه و14دقیقه عرض شمالی واقع شده است .

براساس تقسیم بندی سیاسی کشور منطقه ی حفاظت شده ی دنا در شمال استان کهگیلویه وبویر احمد ،جنوب استان اصفهان وبخش کوچکی از جنوب استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.در تقسیم بندی طرح جامع اب کشور ،این منطقه در حوزه ی ابریز کارون قرار گرفته و مرتفع ترین نقطه ی ان قله ی دنا با ارتفاع 4413متر و پست ترین نقطه ی ان در شمال غربی شهر کله گله با ارتفاع 2/1359متر است.

ارزش های بالای این منطقه از بعد تنوع زیستی ، دارا بودن 1201گونه گیاهی که تعداد 50گونه ی ان اندومیک دنا می باشدند و.وجود زیستگاه های مناسب جانوران وحشی به خاطر پوشش گیاهی مناسب منطقه،به نحوی است که تعداد 160گونه از پستانداران ،پرندگان،خزندگان،دوزیستان و ماهیان در این منطقه جای گرفته اند.(جمعیت بعضی از گونه های قابل شکار مطلوب بوده و حتی در سال های اخیر مورد بهره برداری قرار می گیرند).براساس مطالعت صورت گرفته حداقل 10گونه پرنده و پستاندار در معرض تهدید وحمایت شده در این منطقه حفاظت شده زیست می نمایند.پتانسیل بالای اکوتوریستی و تعداد 40قله بالای 4000متر،تنوع زیستی کم نظیر از ویژگی های این منطقه به شمار می رود.

منطقه ی مذکور دارای دو اقلیم عمده مرطوب با پوشش جنگلی بلوط و نیمه مرطوب با پوشش علفزار در اقلیم نمای امبرژه است .مهم ترین رودخانه های منطقه رودخانه های بشار و ماربر (خرسان)می باشند که اب انها از ابهای سطحی و زیر زمینی 10واحد هیدرولوژیک منطقه تامین می گردد.

0اکولوژی منطقه

منطقه حفاظت شده ی دنا به لحاظ داشتن شرایط ویژه اکولوژیکی در کشور منحصر به فرد است.این منطقه به صورت یک اکوسیستم ویژه دارای بیش از 1000گونه گیاهی است.