preview

حمام تاریخی خانعلی (کمال الدین وزیر علی سمیرمی)

یکی از آثار به جا مانده از دوره سلجوقیان، در سمیرم حمام خانعلی می باشد وقد مت چندین ساله آن در درون، حمام مشهود می باشد وساختار این حمام به گونه ای است که تمام پی چینی های این بنا از سنگ قبر هائی است که در این منطقه موجود بوده است، واین خود دلالت بر قدمت این بنا دارد زیرا که قبرستانی که سنگ آن را جهت ساخت وساز بکار می رود بایدآنقدر قدیمی بوده باشد که توانسته اند از سنگ آن برای ساختمان حمام استفاده نمایند و این بنا بر اساس چهار طاقی وبا سقفهای گنبدی شکل وقوسهای گوناگون بنا شده است، که یکی از حمام های دو قلو است وآب این حمام از چشمه ای است که ،در پشت حمام بوده است تامین می شده و آب این چشمه به پنج قسمت تقسیم می شده ( حمام ، مسجد ، آسیاب ، بازار، مدرسه اتابکی ) و در حال حاظر توسط میراث فرهنگی در شرف تبدیل شدن به موزه مردم شناسی می باشد و این آثار بجا مانده از کمال الدین علی سمیرمی برای هر بیننده ای جذاب وخیره کننده است.