فال  محیط زیستی نرم افزاری است که برای اولین بار در کشور توسط انجمن پیام آوران سبز سمیرم ایجاد شده
این فال حاوی نکات محیط زیستی و در قالب یک برنامه کامپیوتری تنظیم می شود و با انتخاب هر گزینه فال مربوط به آن شخص هم به صورت تصویری هم به صورت صوتی پخش می شود که کلیه فال ها حاوی نکات محیط زیستی و گوشزد کردن مسائل محیط زیستی است.

 

برای گرفتن فال به ادرس زیر مراجعه کنید

http://semiromi.ir/fal/