preview

مسجد و حمام خانعلی سمیرم

مسجد و حمام خانعلی یکی از آثار تاریخی سمیرم بوده که متعلق به دوران قاجار هستند. یکی از شگفتی‌های مسجد خان این است که چشمه‌ای دائمی از میان می‌جوشد که مامنی برای مرغابی‌ها است.

حمام تاریخی خانعلی هم به همت سازمان میراث فرهنگی سمیرم به موزه مردم‌شناسی سمیرم تبدیل شده است. در اطراف این دو آثار تاریخی شاخص، چندین آسیاب مخروبه نیز وجود دارد که چیز زیادی از آن‌ها باقی نمانده است.