preview

یکی ازجاذبه های دیدنی سمیرم

یکی ازجاذبه های دیدنی سمیرم: اگربه استان اصفهان شهرستان سمیرم سفرکردیدحتماازمنطقه دیدنی وجاذبه ی توریستی سمیرم هم بازدید کنید

 

پخش شده از شبکه یک سیما