یکی ازجاذبه های دیدنی شهرستان سمیرم چاپ
پنجشنبه, 26 اسفند 1395 ساعت 20:36

یکی ازجاذبه های دیدنی سمیرم:
اگربه استان اصفهان شهرستان سمیرم سفرکردیدحتماازمنطقه دیدنی وجاذبه ی توریستی سمیرم هم بازدید کنید

موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم

ادرس:استان اصفهان ،شهرستان سمیرم،خیابان مطهری،چهاراه محله دلگرا
09376618258،09138216250بهرامیان

ایدی تلگرام:

@m9376618258

یکی ازجاذبه های دیدنی سمیرم: اگربه استان اصفهان شهرستان سمیرم سفرکردیدحتماازمنطقه دیدنی وجاذبه ی توریستی سمیرم هم بازدید کنید