گپ و گفتی صمیمانه با نویسندگان شهرستان سمیرم
 (هر هفته یک نویسنده)
این هفته با
 اقای محمدعلی سامی
با ما همراه باشید

کاری از انجمن پیام اوران سبز سمیرم

 

جهت دانلود کلیک کنید