گپ و گفتی صمیمانه با نویسندگان شهرستان سمیرم
 (هر هفته یک نویسنده)
این هفته با
 اقای امراله قاسمی
با ما همراه باشید

کاری از انجمن پیام اوران سبز سمیرم

جهت دانلود کلیک کنید