preview

گفتگوی انجمن پیام اوران سمیرم در رادیو اصفهان

گفتگوی انجمن پیام اوران سمیرم در رادیو اصفهان

 

معرفی بخشهای موزه موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم عنوان موزه ایست که بدون کمکهای مالی دولت و درنیجه خلاقیت و ابتکار انجمن پیام اوران سبز سمیرم راه اندازی شده است 2️چه کسانی میتوانند از موزه بازدید کنند؟ 3️معرفی برنامه هایی که انجام داده شده توسط انجمن پیام اوران سبز سمیرم 4️ایابرنامه های اجرایی تاثیر گذار بوده؟ 5️افقها ،ارزوها و درکنارش چالشها کمبودها و موانعی که انجمن داشته 6️خاطره ای از فال محیط زیستی در نمایشگاه بین المللی محیط زیست 7️توسعه موزه برای توسعه موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم نیاز به همکاری مادی و معنوی هست 8️درخواست ما از خیرین این است که اگر امکان دارد بخشی از سرمایه خودشون را مانند دکتر رادمنش در حیطه محیط زیست خرج کنند 9️یکی از افق های مادراین انجمن ارزو داریم که بتونیم سمیرم رو به یک مقصد اکوتوریسم تبدیل کنیم نه یک مقصد گردشگری انبود

موزه تنوع زیستی و فرهنگی سمیرم

 

www.semiromi.ir

 

https://t.me/rtsemirom

 

instagram.com/semiromrt