preview

پوشش گیاهی شهرستان سمیرم

از مجموع 440800هکتار کل عرصه های ملی شهرستان سمیرم که معادل 5/5درصد از عرصه های ملی استان است 393000هکتار معادل 89درصد ان را مراتع ییلاقی شامل می شوند که با کیفیت های مختلف در سطح منطقه پراکنده شده اندضمن اینکه 47800هکتار باقیمانده عرصه های ملی شهرستان شامل جنگل های طبیعی و دشت می شود.

مهمترین تیپ ها و گونه های گیاهی مراتع منطقه شامل انواع : گون و قیاق ،سریش.،کنگر،خوشک ،جو وحشی ،جاشیر،جاز،و استپا می باشد ضمن اینکه 25000هکتار مراتع کتیرا خیز با متوسط تولید 2500کیلوگرم در سال در منطقه موجود می باشد.

درکل پوشش جنگلی منطقه نیز مشتمل بر گونه های ارجن ،بادام کوهی ،سیب ،گلابی ،زالزالک ،وگز بوده که به علت مصارف سوختی ،ساختمانی و چرای بیش از حد عشایر و روستاییان از بین رفته و تنها گونه های چوبی باقیمانده متطقه شامل شیرخشت ،پسته و بادام وحشی ،افرا ،زرشک وبید می شود.

سیب سمیرم:

سيب درختی یکی از مهمترین میوه های مناطق سردسیری و معتدل است که میوه ی تازه و فراورده های ان بزرگترین تجارت جهانی را در بین میوه های باغی دارا می باشد.

قابل توجه این است که سمیرم 8/10درصد کل اراضی کشاورزی استان را دارا می باشد که بعد از فریدون و اصفهان سومین قطب مهم کشاورزی استان اصفهان است.سمیرم با در اختیار داشتن 8400هکتار سطح زیر کشت سیب درختی معادل1/79درصد کل سطح زیر کشت این محصول در استان اصفهان است.بعضی معتقدند که یکی از وجه تسمیه های سمیرم این است که قبلا سیب برون بوده است یعنی سمیرم از قدیم الایام بستری مناسب برای پرورش سیب بوده است و سمیرم به عنوان صادر کننده ی سیب مطرح بوده است وبه مرور زمان به سمیرم تغییر پیدا کرده است.