preview

زبان و گویش سمیرم

استان پهناور اصفهان از لحاظ گویش و لهجه از تنوع برخوردار بوده و همچون دیگر مناطق ایران ،زمینه های فراوان گویش شناسی دارد.زبان مردم استان اصفهان فارسی است و تعداد متنوعی از لهجه های مختلف را در خود جای داده است.از گویش های مورد استفاده در استان اصفهان می توان به لهجه های رایج در کاشان و اصفهان ،گویش نایینی و انارکی وگویش نطنزی اشاره کرد .

زبان مردم شهرستان سمیرم فارسی است.اما به دلیل داد و ستد و اختلاط های خانوادگی با عشایر کوچ رو وطوایف کهکیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری وواقع شدن شهرستان موردنظر بین این سه استان ،عده ای از مردم که اکثریت انان را روستائیان تشکیل می دهند به زبان ترکی و دری نیز صحبت می کنند .ضمن اینکه باید اشاره کرد که از اهالی شهر نیز عده ای از کسبه که با عشایر داد وستد دارند به منظور تفهیم بیشتر مطالب ترکی صحبت می کنند.