preview

باغات سمیرم

سطح کل باغات منطقه حدود ۵/۱۶ هزار هکتار است که اغلب آن محصول سیب(۹۵ درصد) و در ردیف‌های بعدی گردو، بادام، آلبالو، هلو و زرد آلو می‌باشد. طبق برآورد انجام شده در حدود ۶۴/۷۳ درصد کل درآمد ناخالص محصولات آبی و ۰۹/۶۸ درصد کل محصولات کشاورزی شهرستان به سیب درختی اختصاص دارد. وجود درختان وحشی سیب درکوه آلمالو در شمال روستای ورق از توابع دهستان وردشت نشان از قدمت و استعداد بالقوه این منطقه در پرورش سیب دارد. اولین باغ سیب در سال ۱۳۳۸ در شهرستان سمیرم احداث گردید و از سال ۱۳۵۰ به بعد کاشت و احداث آن سیر صعودی پیدا کرد به طوری که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار هکتار باغ بارور با عملکرد متوسط ۲۰ تن در هکتار و ۴ هزار هکتار نهال سیب در سطح شهرستان در سه منطقه وردشت، شهر سمیرم و بخش پادنا در کوهپایه‌های زاگرس با بیش از ۵/۶ میلیون اصله درخت در خور توجه است. اقتصادی بودن این محصول باعث گسترش باغات سیب گردیده و تولید سالیانه آن را به حدود ۳۰۰ هزار تن رسانیده‌است و پیش بینی می‌شود تا سال ۱۳۸۵ به ۳۵۰ هزار تن برسد و عده باغداران آن به ۶ هزار نفر برسد.