preview

ابشار سميرم

این آبشار در حدود 6 کیلو متری شمال شرقی سمیرم در اعماق تنگه ای با دیواره های سنگی خود نمائی میکند وبا سربلندی در حال خروشیدن و به پائین ریختن است .ارتفاع آبشار در گذشته در حدود 70 متر بوده که در اثر فرسایش عوامل طبیعی از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر حدود 32 متر ارتفاع دارد . آب آن شیرین و دائمی و از چشمه های مزارع جوزار و چشمه عزیز خان تامین می گردد . دبی آن در حدود 5 متر مکعب در ثانیه است چشمه های کوچک اطراف آبشار با آن آب شیرین وخنک جلوه خاصی به منظره آبشار داده است . وجود حوضچه های پی در پی و جریان آب در آنها و ایجاد پایه های رقص نور ونور افکن های متحرک و ساخت تخت ها و جایگاه برای استقرار مسافران محل، را به صورت یکی ازجذاب ترین مناطق دیدنی استان در آورده است .شرایط خوب محیطی و آب و هوای مناسب سبب گردیده که گیاهان متنوع داروئی در اطراف آبشار رشد و نمو کند به طوری که( پروفسوررشنیگر) گیاه شناس معروف عمل اتریشی در سفر خود در خرداد ماه 1353 از این منطقه بازدید به عمل  آورده ووجودگیاهان، متنوع داروئی نام گذاری نشده را ،تاییدمیباشد. این آبشار زیبا هرساله مخصوصا در بهار و تابستان پذیرای مسافران زیادی که از سراسر کشور به این منطقه سفر می کنند می باشد0