فرهنگ عامه سمیرم

فرهنگ عامه سمیرم

اگر می خواهی در مورد فرهنگ عامه سمیرم بیشتر بدانی با ما همراه شو
فرهنگ ساکنین سرزمینی که سام در انجا آرام گرفت
.

 
جشن ها و آیین ها بازی های محلی سال های بیاد ماندنی چگونگی شکل گیری محلات سمیرم ادبیات عامه گاه شماری