دنیای فرهیختگان سمیرم

دنیای فرهیختگان سمیرم (5)

گپ و گفتی صمیمانه با محمدعلی سامی

ارديبهشت 22, 804 نوشته شده توسط سمیرمی

 

گپ و گفتی صمیمانه با نویسندگان شهرستان سمیرم (هر هفته یک نویسنده) این هفته با اقای محمدعلی سامی با ما همراه باشید کاری از انجمن پیام اوران سبز سمیرم